نام مقالهسال انتشارمنبعدریافت فایل
آبیاری قطره ای سیار با استفاده از انرژی خورشیدی2019www.aglservices.irدانلود
آشنایی با لغات و اصطلاحات آبیاری 1388 www.ake.blogfa.comدانلود
ارزیابی فنی سیستم آبیاری میکرو بر عملکرد گوجه فرنگی www.mni.co.irدانلود
تاثیر دمای آب آبیاری در دبی قطره چکان های ساخت ایران در آبیاری قطره ای www.mni.co.irدانلود
مدیریت آب در زراعت دیم ، چالشها و امیدها www.mni.co.irدانلود
آبیاری سبزیجات padinaflower.comدانلود
سبزیجات هیدروپونیک در آپارتمان padinaflower.comدانلود
آبیاری هوشمند pspsmartco.irدانلود